Lọc sản phẩm

Điều hòa

Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM18HRD 18000Btu
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM18HRD 18000Btu
14.290.000 đ

Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM18HRD 18000Btu

14.290.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa 2 chiều LG H09APB 9000BTU
Điều hòa 2 chiều LG H09APB 9000BTU
8.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều LG H09APB 9000BTU

8.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-12HR 12.000Btu
Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-12HR 12.000Btu
7.690.000 đ

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-12HR 12.000Btu

7.690.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-18HR 18.000Btu
Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-18HR 18.000Btu
12.190.000 đ

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-18HR 18.000Btu

12.190.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều  Midea MSD1A-12HR 12000Btu
Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-12HR 12000Btu
7.590.000 đ

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-12HR 12000Btu

7.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa  2 chiều Samsung AR18HSSDNWKNSV 18000 Btu Inverter
Điều hòa 2 chiều Samsung AR18HSSDNWKNSV 18000 Btu Inverter
19.590.000 đ

Điều hòa 2 chiều Samsung AR18HSSDNWKNSV 18000 Btu Inverter

19.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Samsung AR09HSSDNWKNSV 9.000Btu
Điều hòa 2 chiều Samsung AR09HSSDNWKNSV 9.000Btu
12.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Samsung AR09HSSDNWKNSV 9.000Btu

12.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Samsung AR12HSSDNWKNSV 12.000Btu
Điều hòa 2 chiều Samsung AR12HSSDNWKNSV 12.000Btu
13.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Samsung AR12HSSDNWKNSV 12.000Btu

13.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC52HE 18.000Btu
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC52HE 18.000Btu
17.390.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC52HE 18.000Btu

17.390.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Reetech RT24HDD 24000Btu
Điều hòa 2 chiều Reetech RT24HDD 24000Btu
15.590.000 đ

Điều hòa 2 chiều Reetech RT24HDD 24000Btu

15.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Daikin FTXD25HVMV 9.000BTU Inverter
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXD25HVMV 9.000BTU Inverter
11.890.000 đ

Điều hòa 2 chiều Daikin FTXD25HVMV 9.000BTU Inverter

11.890.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK35ZMPS 12.000Btu Inverter
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK35ZMPS 12.000Btu Inverter
13.790.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK35ZMPS 12.000Btu Inverter

13.790.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZMPS 9000Btu Inverter
Điều hòa 2chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZMPS 9000Btu Inverter
10.990.000 đ

Điều hòa 2chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZMPS 9000Btu Inverter

10.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa Reetch RT12HBL1 2 chiều 12.000BTU
Điều hòa Reetch RT12HBL1 2 chiều 12.000BTU
8.090.000 đ

Điều hòa Reetch RT12HBL1 2 chiều 12.000BTU

8.090.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric MSZGH10VA 10.000BTU Inverter
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric MSZGH10VA 10.000BTU Inverter
11.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric MSZGH10VA 10.000BTU Inverter

11.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều LG H09ENA 9.000BTU
Điều hòa 2 chiều LG H09ENA 9.000BTU
8.090.000 đ

Điều hòa 2 chiều LG H09ENA 9.000BTU

8.090.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRF 9.000BTU
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRF 9.000BTU
6.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRF 9.000BTU

6.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

 Điều hòa Hitachi RAS10LH2 2 chiều  10.000 BTU
Điều hòa Hitachi RAS10LH2 2 chiều 10.000 BTU
9.990.000 đ

Điều hòa Hitachi RAS10LH2 2 chiều 10.000 BTU

9.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hoà 2 chiều Nagakawa NSA132 12.000 BTU
Điều hoà 2 chiều Nagakawa NSA132 12.000 BTU
7.290.000 đ

Điều hoà 2 chiều Nagakawa NSA132 12.000 BTU

7.290.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Samsung AQ12TS 12000BTU
Điều hòa 2 chiều Samsung AQ12TS 12000BTU
9.100.000 đ

Điều hòa 2 chiều Samsung AQ12TS 12000BTU

9.100.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy Inverter SRK35ZJS 12.000 Btu
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy Inverter SRK35ZJS 12.000 Btu
14.390.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy Inverter SRK35ZJS 12.000 Btu

14.390.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZJS 9.000 Btu Inverter
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZJS 9.000 Btu Inverter
13.690.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZJS 9.000 Btu Inverter

13.690.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC40HG 12.000 BTU
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC40HG 12.000 BTU
11.790.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC40HG 12.000 BTU

11.790.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC28HG 9000 BTU
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC28HG 9000 BTU
9.590.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC28HG 9000 BTU

9.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 chiều Sharp AYAP12LW 12.000 Btu
Điều hòa 2 chiều Sharp AYAP12LW 12.000 Btu
10.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Sharp AYAP12LW 12.000 Btu

10.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa Midea MSD1-09HR 2 chiều 9.000Btu
Điều hòa Midea MSD1-09HR 2 chiều 9.000Btu
6.590.000 đ

Điều hòa Midea MSD1-09HR 2 chiều 9.000Btu

6.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 chiều LG H12ENA 12.000 BTU
Điều hòa 2 chiều LG H12ENA 12.000 BTU
8.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều LG H12ENA 12.000 BTU

8.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Daikin FTXD50HVMV 18.000Btu Inverter
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXD50HVMV 18.000Btu Inverter
21.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Daikin FTXD50HVMV 18.000Btu Inverter

21.990.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-24HR 24.000Btu
Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-24HR 24.000Btu
15.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1-24HR 24.000Btu

15.990.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-18HR 18000Btu
Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-18HR 18000Btu
11.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-18HR 18000Btu

11.990.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Tủ đứng 2 chiều Midea MFS250HR 50.000Btu
Tủ đứng 2 chiều Midea MFS250HR 50.000Btu
27.990.000 đ

Tủ đứng 2 chiều Midea MFS250HR 50.000Btu

27.990.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-09HR 9000Btu
Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-09HR 9000Btu
6.490.000 đ

Điều hòa 2 chiều Midea MSD1A-09HR 9000Btu

6.490.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa

 1 2 

TOPCARE CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 335 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Số 3 Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE MINH KHAI

Địa chỉ: Số 463 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(đối diện Times City)
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE CORNER ROYAL

Địa chỉ: VINMART Royal city, R6 B2, Royal city Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE CORNER STARBOWL

Địa chỉ: VINMART Starbowl, số 2B, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE HOÀNG MINH GIÁM

Địa chỉ: Tầng 1 Grand Plaza, Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ
 Tổng đài tư vấn trực tuyến