Lọc sản phẩm

Điều hòa

Điều hòa 2 chiều Samsung AQ12TS 12000BTU
Điều hòa 2 chiều Samsung AQ12TS 12000BTU
9.290.000 đ9.690.000 đ

Điều hòa 2 chiều Samsung AQ12TS 12000BTU

9.290.000 đ9.690.000 đTiết kiệm: -400.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Electrolux ESM18HRD 18000Btu 2 chiều
Điều hòa Electrolux ESM18HRD 18000Btu 2 chiều
14.290.000 đ

Điều hòa Electrolux ESM18HRD 18000Btu 2 chiều

14.290.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy Inverter SRK35ZJS 12.000 Btu
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy Inverter SRK35ZJS 12.000 Btu
14.190.000 đ14.390.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy Inverter SRK35ZJS 12.000 Btu

14.190.000 đ14.390.000 đTiết kiệm: -200.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZJS 9.000 Btu Inverter
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZJS 9.000 Btu Inverter
12.990.000 đ13.690.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK25ZJS 9.000 Btu Inverter

12.990.000 đ13.690.000 đTiết kiệm: -700.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa LG H09APB 9000BTU 2 chiều
Điều hòa LG H09APB 9000BTU 2 chiều
8.690.000 đ8.990.000 đ

Điều hòa LG H09APB 9000BTU 2 chiều

8.690.000 đ8.990.000 đTiết kiệm: -300.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC40HG 12.000 BTU
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC40HG 12.000 BTU
11.790.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC40HG 12.000 BTU

11.790.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC28HG 9000 BTU
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC28HG 9000 BTU
9.590.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Heavy SRC28HG 9000 BTU

9.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều Sharp AYAP12LW 12.000 Btu
Điều hòa 2 chiều Sharp AYAP12LW 12.000 Btu
10.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Sharp AYAP12LW 12.000 Btu

10.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Midea MSD1A-12HR 2 chiều 12000Btu
Điều hòa Midea MSD1A-12HR 2 chiều 12000Btu
7.590.000 đ

Điều hòa Midea MSD1A-12HR 2 chiều 12000Btu

7.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Midea MSD1-18HR 2 chiều 18.000Btu
Điều hòa Midea MSD1-18HR 2 chiều 18.000Btu
11.390.000 đ12.190.000 đ

Điều hòa Midea MSD1-18HR 2 chiều 18.000Btu

11.390.000 đ12.190.000 đTiết kiệm: -800.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Midea MSD1-12HR 2 Chiều 12.000Btu
Điều hòa Midea MSD1-12HR 2 Chiều 12.000Btu
7.590.000 đ7.690.000 đ

Điều hòa Midea MSD1-12HR 2 Chiều 12.000Btu

7.590.000 đ7.690.000 đTiết kiệm: -100.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Midea MSD1-09HR 2 chiều 9.000Btu
Điều hòa Midea MSD1-09HR 2 chiều 9.000Btu
6.390.000 đ6.590.000 đ

Điều hòa Midea MSD1-09HR 2 chiều 9.000Btu

6.390.000 đ6.590.000 đTiết kiệm: -200.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

 Điều hòa 2 chiều Hitachi RAS10LH2 10.000 BTU Ga R410
Điều hòa 2 chiều Hitachi RAS10LH2 10.000 BTU Ga R410
9.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Hitachi RAS10LH2 10.000 BTU Ga R410

9.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Điều hòa Reetech RT24HDD 2 chiều 24000Btu
Điều hòa Reetech RT24HDD 2 chiều 24000Btu
15.590.000 đ

Điều hòa Reetech RT24HDD 2 chiều 24000Btu

15.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Samsung AR18HSSDNWKNSV 2 chiều 18000 Btu Inverter
Điều hòa Samsung AR18HSSDNWKNSV 2 chiều 18000 Btu Inverter
19.590.000 đ

Điều hòa Samsung AR18HSSDNWKNSV 2 chiều 18000 Btu Inverter

19.590.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK25ZMPS 9000 BTU 2chiều Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK25ZMPS 9000 BTU 2chiều Inverter
10.990.000 đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK25ZMPS 9000 BTU 2chiều Inverter

10.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC52HE 18.000 Btu 2 chiều
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC52HE 18.000 Btu 2 chiều
17.390.000 đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC52HE 18.000 Btu 2 chiều

17.390.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Samsung AR12HSSDNWKNSV 12.000Btu 2 chiều
Điều hòa Samsung AR12HSSDNWKNSV 12.000Btu 2 chiều
13.990.000 đ

Điều hòa Samsung AR12HSSDNWKNSV 12.000Btu 2 chiều

13.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Samsung AR09HSSDNWKNSV 9.000Btu 2 chiều
Điều hòa Samsung AR09HSSDNWKNSV 9.000Btu 2 chiều
12.990.000 đ

Điều hòa Samsung AR09HSSDNWKNSV 9.000Btu 2 chiều

12.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK35ZMPS 12.000BTU 2 chiều INVERTER
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK35ZMPS 12.000BTU 2 chiều INVERTER
13.790.000 đ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK35ZMPS 12.000BTU 2 chiều INVERTER

13.790.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa REETECH RT12HBL1 2 chiều 12.000BTU
Điều hòa REETECH RT12HBL1 2 chiều 12.000BTU
8.090.000 đ

Điều hòa REETECH RT12HBL1 2 chiều 12.000BTU

8.090.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Daikin FTXD25HVMV 9.000BTU 2 chiều Inverter
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV 9.000BTU 2 chiều Inverter
11.690.000 đ11.890.000 đ

Điều hòa Daikin FTXD25HVMV 9.000BTU 2 chiều Inverter

11.690.000 đ11.890.000 đTiết kiệm: -200.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric MSZGH10VA 10.000 BTU INVERTER
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric MSZGH10VA 10.000 BTU INVERTER
11.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Mitsubishi Electric MSZGH10VA 10.000 BTU INVERTER

11.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRF 9.000 BTU
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRF 9.000 BTU
6.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRF 9.000 BTU

6.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều LG H09ENA 9.000BTU
Điều hòa 2 chiều LG H09ENA 9.000BTU
7.690.000 đ8.090.000 đ

Điều hòa 2 chiều LG H09ENA 9.000BTU

7.690.000 đ8.090.000 đTiết kiệm: -400.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa 2 chiều LG H12ENA 12.000 BTU
Điều hòa 2 chiều LG H12ENA 12.000 BTU
8.990.000 đ

Điều hòa 2 chiều LG H12ENA 12.000 BTU

8.990.000 đ

- Kho hàng: Còn hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hoà 2 chiều Panasonic A9MKH8 9.000BTU
Điều hoà 2 chiều Panasonic A9MKH8 9.000BTU
10.590.000 đ

Điều hoà 2 chiều Panasonic A9MKH8 9.000BTU

10.590.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hoà 2 chiều Daikin FTXD50FVM 18.000Btu Inverter
Điều hoà 2 chiều Daikin FTXD50FVM 18.000Btu Inverter
21.990.000 đ

Điều hoà 2 chiều Daikin FTXD50FVM 18.000Btu Inverter

21.990.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Daikin FTXD35DVMA 12000Btu 2 chiều Inverter
Điều hòa Daikin FTXD35DVMA 12000Btu 2 chiều Inverter
13.990.000 đ

Điều hòa Daikin FTXD35DVMA 12000Btu 2 chiều Inverter

13.990.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Daikin FTXD25DVMA 2 chiều 8500Btu Inverter
Điều hòa Daikin FTXD25DVMA 2 chiều 8500Btu Inverter
11.490.000 đ

Điều hòa Daikin FTXD25DVMA 2 chiều 8500Btu Inverter

11.490.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa Daikin FTXD50HVMV 18.000Btu 2 chiều Inverter
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV 18.000Btu 2 chiều Inverter
21.990.000 đ

Điều hòa Daikin FTXD50HVMV 18.000Btu 2 chiều Inverter

21.990.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

Điều hòa LG V13BPB 12.200Btu 1 chiều Inverter
Điều hòa LG V13BPB 12.200Btu 1 chiều Inverter
13.390.000 đ

Điều hòa LG V13BPB 12.200Btu 1 chiều Inverter

13.390.000 đ

- Kho hàng: Tạm hết hàng

- Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:
-Tặng công lắp đặt điều hòa
-Tặng Ấm siêu tốc Alaska SK18

 1 2 

TOPCARE CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 335 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Số 3 Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE MINH KHAI

Địa chỉ: Số 463 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(đối diện Times City)
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE CORNER ROYAL

Địa chỉ: Ocean Mart Royal city, R6 B2, Royal city Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE CORNER STARBOWL

Địa chỉ: Ocean Mart Starbowl, số 2B, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ

TOPCARE HOÀNG MINH GIÁM

Địa chỉ: Tầng 1 Grand Plaza, Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900. 6696
Email: cskh@topcare.vn
Xem bản đồ
 Tổng đài tư vấn trực tuyến